รับออกแบบโลโก้ เริ่มต้นที่ 3500 บาท
ให้เลือก 5 แบบ แก้ไขได้ 5 ครั้ง

 • ส่งอีเมล์ไปที่ logo@lullar.com โดยระบุ ดังนี้
  • ชื่อ นามสกุล เบอร์ติดต่อ
  • url หรือไฟล์ตัวอย่างโลโก้แบบที่ท่านต้องการ
  • คำอธิบายรายละเอียด เช่น สี ภาพ ข้อความ หรือรายละเอียดเพิ่มเติมตามต้องการ
 • รอรับอีเมล์ยืนยันการรับงานจาก Lullar
 • โอนเงินมัดจำ 2000 บาท
 • ส่งอีเมล์ยืนยันข้อมูลการโอนเงิน
 • รับภาพโลโก้จำนวน 5 แบบ (ทุกแบบมีความแตกต่างกัน ไม่ซ้ำกัน) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน
 • เลือกโลโก้ที่ท่านชอบที่สุด 1 แบบหรือหลายแบบ สามารถนำมาปรับแก้ไขผสมผสานกันได้ ตามที่ท่านต้องการ
 • เมื่อแก้ไขแล้ว สรุปงาน โดยเลือกงานที่ท่านชอบที่สุดเพียง 1 แบบ กรุณาโอนเงินส่วนที่เหลืออีก 1500 บาท
 • ส่งอีเมล์ยืนยันข้อมูลการโอนเงิน
 • รับผลงานโลโก้ทางอีเมล์ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน สิ่งที่ท่านจะได้รับคือ Logo.ai หรือ Logo.psd และ Logo.jpg


การโอนเงิน
 • ธ.กสิกรไทย 072-2-02791-4 PIRIYA T.
การยืนยันการโอนเงิน
 • โปรดระบุ 1.ชื่อ นามสกุล 2.จำนวนเงิน 3.วัน 4.เวลา 5.From A/C 6.Record No. (Seq No.) หรือ สแกน/ถ่ายรูป Slip ATM
หมายเหตุ
 • หลังจากสรุปงาน รับฟรี ไฟล์โลโก้ ขาว ดำ
  ฟรีโลโก้ของท่านในโทนสีอื่นๆ  ตามที่ท่านต้องการ

ชมตัวอย่างผลงานจาก lullarผลงานบางชิ้นเจ้าของได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
English | รับออกแบบโลโก้


© Lullar